Dodatkowy nabór do przedszkola
Dodane przez alsz dnia Lipiec 01 2021 13:15:54
Rozpoczyna się II etap postępowania rekrutacyjnego do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Robakowie dla dzieci 3-5 lat. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w przedszkolu 5-godzinnym.
Termin składania wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów odbywać się będzie w dniach od dnia 01.07- 16.07.2021 r.
Poniżej zarządzenie Wójta Gminy Stolno dotyczące rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/22

Rekrutacja


Poniżej dokumentacja rekrutacyjna, można ją również pobrać w sekretariacie.
Oświadczenie woli

Wniosek o przyjęcie

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata

Oświadczenie o niepełnosprawności rodziców

Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Oświadczenie o pracy/nauce

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo

Oświadczenie o niekorzystaniu z przedszkola

Oświadczenie o przynależności do obwodu szkolnego